Moxie Mix France Liniya Gratsii Olimpiya

Рождены 2 кобеля и 6 сук
De Ashenvale Valter-ПРОДАН!!!

De Ashenvale Valter
De Ashenvale Van Helsing-ПРОДАН!!!

De Ashenvale Van Helsing
De Ashenvale Valnery-ОСТАВЛЕНА В ПИТОМНИКЕ!!!

De Ashenvale Valnery
De Ashenvale Verissa Darkens-ПРОДАНА!!!

De Ashenvale Verissa Darkens
De Ashenvale Viva la Diva-ПРОДАНА!!!

De Ashenvale Viva la Diva
De Ashenvale Venera-ОСТАВЛЕНА В ПИТОМНИКЕ!!!

De Ashenvale Venera
De Ashenvale Valensia-ОСТАВЛЕНА В ПИТОМНИКЕ!!!

De Ashenvale Valensia
De Ashenvale Vaikiki-ПРОДАНА!!!

De Ashenvale Vaikiki